Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks
Indgangsparti
Indhold
Ønskestenen - en jubilæumsgave

 

Velkommen til Kommunikation & Hjælpemidler 

Specialrådgivning, sagsbehandling og information

Hjælpemiddelcentralen tilbyder højt specialiseret rådgivning, information og vidensformidling om hjælpemidler, biler og boligindretning til mennesker med nedsat funktionsevne. Hertil kommer sagsbehandling på særlige hjælpemiddelområder.
 
Specialrådgivning
 
Vores arbejdsfelt inden for specialrådgivningen er fortrinsvis komplekse sager, hvor der er behov for individuelle og unikke løsninger, inden for følgende områder:
 • tilpasning og valg af bil
 • boligindretning 
 • hjælpemidler til børn
 • tilpasning af den siddende stilling
 • særlige it-hjælpemidler
 • svagsynshjælpemidler
 • specialfremstilling af hjælpemidler
 
Sagsbehandling
På Kommunikation og Hjælpemidler har Esbjerg Kommune samlet sagsbehandlingen inden for særligt komplekse områder inden for hjælpemiddelområdet. Det drejer sig om sagsbehandlingen af ansøgninger efter serviceloven af:
 • optiske synshjælpemidler 
 • svagsynshjælpemidler 
 • særlige informationsteknologiske hjælpemidler
 • hjælpemidler og boligændringer til børn 
 • store boligændringer til voksne
 

For Billund, Fanø, Varde og Vejen kommuner udreder Hjælpemiddelcentralen sager efter serviceloven af:

 • optiske synshjælpemidler og svagsynshjælpemidler
 • særlige informationsteknologiske hjælpemidler

Henvendelsen sker til Hjælpemiddelcentralen. Afgørelsen træffes af kommunen.

 

Information og undervisning

Der er telefonrådgivning dagligt. Hjælpemidler udbyder løbende kurser og temadage og arrangerer erfa-møder for personale på hjælpemiddelområdet. 

 

Hjælpemidler - tidligere Ribe Amts Hjælpemiddecentral - er en specialrådgivningsinstitution på hjælpemiddelområdet, som er organisatorisk placeret i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune.

 

Aktuelt

Kommunikation & Hjælpemidler har fået ny administrativ mailadresse: komoghjaelp@esbjergkommune.dk

Kommunikationscenteret og Hjælpemiddelcentralen er organisatorisk lagt sammen til:

Kommunikation & Hjælpemidler

Der sker ingen ændringer i, hvor opgaverne løses, eller hvor du skal henvende dig. De nuværende adresser og telefonnumre vil gælde fremover.

 

  

Hjælpemiddelcentralens ydelseskatalog (pdf)

 

Frit valg af hjælpemiddel

Når du får bevilget et hjælpemiddel på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du rettil frit at vælge en anden leverandør af di hjælpemiddel.  

 

Frit valg af boligindretning

Når du får bevilget en boligindetning, på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du ret til frit at vælge andre materialer og/eller en anden håndværker til at udføre din boligindretning

Hjælpemiddelcentralen • Høgevej 11 • 6705 Esbjerg Ø • tlf. 76 16 34 00 • fax 76 16 33 90 e-mail komoghjaelp@esbjergkommune.dk